ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

1. Јелена Будимир из Житиштаа
2. Предраг Лучић из Банатског Двора
3. Предраг Арсић из Српског Итебеја
4. Даиана Буре из Торка
5. Драгана Петковић
из Међе
6. Маја Грујић из Хетина
7. Лазар Јене из Торде

Канцеларија 38 - први спрат

Контакт 023/ 821 локал 110