updated 6:47 PM UTC, Oct 22, 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
ДОДАТНИ РАДОВИ - ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31/2019
OБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА, III-04-404-1-32-2019
РЕХАБИЛИТАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА УЛИЦА: БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, БАНАТСКА, ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА И ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, III-04-404-1-30-2019, - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МЗ ТОРАК, III-04-404-1-28-2019
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, III-04-404-1-29-2019
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ, III-04-404-1-15-2019
ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ ЗА ШТАМПАЧЕ И МУЛТИФУНКЦИЈСКЕ УРЕЂАЈЕ, III-04-404-1-27-2019
ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ОПШТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, III-04-404-1-25-2019
РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, III-04-404-1-24-2019
ЗАМЕНА АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ У РАВНОМ ТОПОЛОВЦУ, III-04-404-1-23-2019