updated 12:56 PM UTC, Apr 6, 2020
Најновије вести:

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ТОРАК И СРПСКИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-12-2020

20.3.2020

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ИЗМЕЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

19.3.2020

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

3.3.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Рехабилитација путне инфраструктуре у насељеним местима Торак и Српски Итебеј".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: