updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

buy shoes | Buy online Sneaker for Men