updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

БИРАЧКИ СПИСАК

Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове

Вера Арнаутовић
Канцеларија 31 - приземље
Контакт  023/ 821 050 локал 231

 

ЈЕДИНСТВЕВИ БИРАЧКИ СПИСАК

Упис у Јединствени бирачки списак врши Служба за вођење бирачког списка Општинске управе Житиште по службеној дужности. 

Увид у Јединствени бирачки списак можете остварити на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://upit.birackispisak.gov.rs/

ОБРАЗАЦ захтева за упис у ЈБС можете преузети ОВДЕ

ОБРАЗАЦ захтева за упис промена у ЈБС можете преузети ОВДЕ

 ОБРАЗАЦ захтева за издавање потврде о бирачком праву можете преузети ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о праву уписа имена и презимена у Јединствени бирачки списак на писму и према правопису припадника националних мањина можете преузети овде

Захтев за упис имена и презимена на МАЂАРСКИ језик можете преузети овде.
Захтев за упис имена и презимена на РУМУНСКИ језик можете преузети овде.

 

ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК 

Упис у Посебан бирачки списак припадника националних мањина врши Служба за вођење бирачког списка Општинске управе Житиште по захтеву странке, под условвом да странка буде уписана у Јединствени бирачки списак. Захтев можете преузети у канцеларији број 31 (први спрат), или на следећем линку: преузмите захтев
Увид у Посебан бирачки списак можете остварити на сајту  http://pbs.ljudskaprava.gov.rs:85/

Sports Shoes | Men Nike Footwear