updated 11:12 AM UTC, Jun 22, 2021

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА - ДРУГА ФАЗА, III-04-404-1-20-2020

30.9.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге чишћења дивљих депонија - друга фаза".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: