updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА БИЋЕ РАСПИСАН 29.07.2021. ГОД. ЗА СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ:

Мера 1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова;

Мера 3. Набавка и инсталација котлова или етажних пећи на пелет или гас, грејачa простора за породичне куће и станове